Kaltimampunku.com Landraad adalah lembaga pengadilan negeri untuk urusan pidana di zaman Hindia Belanda bagi kalangan pribumi dan orang asing non eropa. Landraad memiliki yurisdiksi se-kabupaten dimana hakim yang bertugas di landraad adalah hakim-hakim professional. Perkara-perkara yang disidangkan di landraad adalah: Perkara perdata dengan nilai objek lebih dari 50 gulden atauContinue Reading