Dalam hadits ini mengandung penjelasan, panjang rambut Rasulullah ﷺ mencapai pertengahan daun telinganya     Kaltimampunku.com | “ALI BIN HUJR bercerita kepada kami, ia berkata: Ismail bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, dari Humaid, dari Anas bin Malik, ia berkata, “Rambut Rasulullah ﷺ mencapai pertengahan kedua telinganya.” (HR: Muslim). Dalam hadits lainContinue Reading